Základní informace

V rámci akce 2. Kružberský Tesák proběhne speciální hodnocení a vyhlášení dalmatinů s PP přihlášených na dogmaraton/trek a pejskiádu.

 • Dalmatini s PP se účastní všech přihlášených disciplín v obou dnech stejně jako ostatní psi a soupeří společně s nimi O PUTOVNÍ POHÁR.
 • V neděli před slavnostním vyhlášením celkového vítěze Kružberského Tesáka proběhne speciální vyhodnocení, kde bude dalmatin s PP s největším počtem bodů získaných v průběhu obou dnů vyhlášen za Kružberského Tesáka - Dalmatinského vítěze 2024.

 • Do Speciálu Dalmatinů budete zařazeni automaticky po odeslání registračního formuláře a uhrazení startovného. Registrace.

Veterinární a další podmínky účasti

 • Psi musí být označeni čipem a klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata s očkováním proti vzteklině (bude kontrolováno při přejímce). Od prvního očkování štěňat proti vzteklině musí uběhnout 21 dní ochranné lhůty.
 • Psi ze členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
 • Akce se nesmějí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
 • Háravé feny se akce nemohou zúčastnit. Z akce jsou vyloučeny feny kojící a feny ve vyšším stupni březosti.
 • Dále jsou vyloučeni všichni psi podezřelí z nemoci.
 • Kousavým a agresivním psům je vstup na akci zakázán. Agresivní psi budou z akce vyloučení bez náhrady.
 • Je zakázáno psy v průběhu akce fyzicky trestat! Agresivní chování vůči psům může být důvodem k vyloučení z prostoru akce!

Další:

Volný pohyb psů je zakázán. Za svého psa po celou dobu akce zodpovídá majitel. Neúčast z jakýchkoli důvodů není důvod k navrácení startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodů vyšší moci nebo veterinárních opatření. V tomto případě bude startovné použito na prokazatelné výlohy výstavy. Za děti zodpovídají rodiče. Každý účastník je povinen po všech svých psech sbírat exkrementy a dodržovat čistotu v areálu akce.
Za úhyn ani ztrátu psa během akce nenese pořadatel zodpovědnost.

Odesláním přihlášky účastník souhlasí s dodržováním všech podmínek zde uvedených. Umístění psa není nárokové. Umístění psa není nárokové. Podání protestu proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustné. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu.

Vyplněním a odesláním formuláře/přihlášky souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které jsou ve formuláři uvedeny. Souhlas je udělen na dobu minimálně 5 let, kdy budou všechny osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uchovány.
Souhlas je nezbytný pro registraci účastníka na akci a pro poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících. Účastník dává souhlas se zasíláním informací o akcích pořádaných Lindou Došek. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, můžete požádat o zadání změn stávajících údajů nebo o jejich kompletní vymazání z naší databáze. Pro uplatnění práv, získání informací, položení dotazů ohledně zpracování osobních údajů, žádost o vymazání, můžete využít emailovou adresu kruzbersky.tesak@seznam.cz

Co zahrnuje startovné?

 • startovací karta na trek
 • mapa a itinerář treku
 • profesionální elektronické měření času pomocí čipu (netýká se BABYTREKU)

 • dárky od partnerů
 • finisherská medaile/kokarda a pamětní diplom
 • občerstvení zdarma v průběhu nebo se slevou po závodě
 • slosování do tomboly
 • večerní program (táborák)
 • noční bojová hra s odměnou
 • stanování v areálu zdarma
 • startovní číslo a klip na pejskiádu
 • profesionální ohodnocení a písemný posudek
 • zařazení do vyhlášení o 2. Kružberského Tesáka - dalmatinského vítěze 2024: 1. - 4. místo v samostatné kategorii, kde budou srovnány výsledky pouze dalmatinů s PP, kteří byli do Speciálu řádně přihlášeni

.

1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 7. 7. 2024

Podrobné informace v sekci Registrace.

1. Den: Dogmaraton/trek

Veškeré informace jsou totožné pro všechny účastníky a najdete je zde.


1. Den: Večerní program

2. Den: Výstavní třídy Pejskiáda

 • ŠTĚŇATA (21. dní od očkování proti vzteklině do 12 měsíců)
 • FENA S PP
 • PES S PP
 • SENIOR (od 8 let)

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií nebo jejich rozdělení podle počtu přihlášených jedinců a to dle svého uvážení.

2. Den: Doprovodné soutěže Pejskiáda

Po posuzování v kruhu budou probíhat následující soutěže:

DÍTĚ A PES

Soutěž pro děti do 13 let. Každé dítě obdrží odměnu za účast.

PSÍ KUSY

Prostor pro pejsky šikuly a předvedení triků. Fantazii se meze nekladou. Posuzovat bude porota. 

MAŠKARÁDA
Soutěž o nejlepší kostým. Posuzuje porota.

OPIČÍ DRÁHA

Záludná překážková dráha s nejrůznějšími nástrahami a složitostmi. Vítězí tým člověk a pes s nejmenším počtem trestných bodů a nejlepším časem.

KVÍZ

Otestujte si své znalosti a vědomosti ze psí říše.

2. Den: Vyhlášení
2. KRUŽBERSKÉHO TESÁKA - dalmatinského vítěze 2024 

Po skončení soutěží bude probíhat sčítání bodů. Dalmatini s PP budou nejprve vyhlášeni jako samostatná kategorie v rámci Speciálu (1.-4. místo) a následně proběhne vyhlášení celkového vítěze Kružberského Tesáka, který obdrží putovní pohár, diplom a věcné ceny.