Termín a časový harmonogram

KDY? - neděle 21. července 2024
KDE? - Hřiště (Kružberk 111), PSČ 747 86
GPS: 49.8303619N, 17.6858756E

V KOLIK? - přejímka psů 8:00 - 9:00 hod
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY: 9:30 hod
ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ: 9:45 hod

ZAČÁTEK SOUTĚŽÍ: 13:00 hod

VYHLÁŠENÍ SPECIÁLU DALMATINŮ: 15:30 hod

VYHLÁŠENÍ ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE A PŘEDÁNÍ PUTOVNÍHO POHÁRU: 16:00 hod
Časový harmonogram je pouze orientační a může se měnit v závislosti na počtu účastníků.

Veterinární a další podmínky účasti

 • Psi musí být označeni čipem a klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata s očkováním proti vzteklině (bude kontrolováno při přejímce). Od prvního očkování štěňat proti vzteklině musí uběhnout 21 dní ochranné lhůty.
 • Psi ze členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
 • Akce se nesmějí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
 • Háravé feny se akce nemohou zúčastnit. Z akce jsou vyloučeny feny kojící a feny ve vyšším stupni březosti.
 • Dále jsou vyloučeni všichni psi podezřelí z nemoci.
 • Kousavým a agresivním psům je vstup na akci zakázán. Agresivní psi budou z akce vyloučení bez náhrady.
 • Je zakázáno psy v průběhu akce fyzicky trestat! Agresivní chování vůči psům může být důvodem k vyloučení z prostoru akce!

Další:

Volný pohyb psů je zakázán. Za svého psa po celou dobu akce zodpovídá majitel. Neúčast z jakýchkoli důvodů není důvod k navrácení startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodů vyšší moci nebo veterinárních opatření. V tomto případě bude startovné použito na prokazatelné výlohy výstavy. Za děti zodpovídají rodiče. Každý účastník je povinen po všech svých psech sbírat exkrementy a dodržovat čistotu v areálu akce.
Za úhyn ani ztrátu psa během akce nenese pořadatel zodpovědnost.

Odesláním přihlášky účastník souhlasí s dodržováním všech podmínek zde uvedených. Umístění psa není nárokové. Umístění psa není nárokové. Podání protestu proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustné. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu.

Vyplněním a odesláním formuláře/přihlášky souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které jsou ve formuláři uvedeny. Souhlas je udělen na dobu minimálně 5 let, kdy budou všechny osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uchovány.
Souhlas je nezbytný pro registraci účastníka na akci a pro poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících. Účastník dává souhlas se zasíláním informací o akcích pořádaných Lindou Došek. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, můžete požádat o zadání změn stávajících údajů nebo o jejich kompletní vymazání z naší databáze. Pro uplatnění práv, získání informací, položení dotazů ohledně zpracování osobních údajů, žádost o vymazání, můžete využít emailovou adresu kruzbersky.tesak@seznam.cz

Podrobné informace v sekci Registrace.

Výstavní třídy

 • ŠTĚŇATA (21. dní od očkování proti vzteklině do 12 měsíců)
 • FENA BEZ PP
 • FENA S PP
 • PES BEZ PP
 • PES S PP
 • VOŘÍŠEK
 • SENIOR (od 8 let)

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií s počtem účastníků menším než 3 a rozdělení podle velikosti nebo věku těch kategorií, kde počet přesáhne 10 účastníků.

Doprovodné soutěže

Po posuzování v kruhu budou probíhat následující soutěže:

DÍTĚ A PES

Soutěž pro děti do 13 let. Každé dítě obdrží odměnu za účast.

PSÍ KUSY

Prostor pro pejsky šikuly a předvedení triků. Fantazii se meze nekladou. Posuzovat bude porota. 

MAŠKARÁDA
Soutěž o nejlepší kostým. Posuzuje porota.

OPIČÍ DRÁHA

Záludná překážková dráha s nejrůznějšími nástrahami a složitostmi. Vítězí tým člověk a pes s nejmenším počtem trestných bodů a nejlepším časem.

KVÍZ

Otestujte si své znalosti a vědomosti ze psí říše.

Vyhlášení absolutního vítěze 2. KRUŽBERSKÉHO TESÁKA
a předání PUTOVNÍHO POHÁRU 

Po skončení soutěží bude probíhat sčítání bodů a určení absolutních vítězů.