Účastí na tomto závodě získáte 15 bodů do celkového hodnocení soutěže
O putovní pohár 2. KRUŽBERSKÉHO TESÁKA v roce 2024!

Termín a místo konání

KDY? - 4. listopadu 2023
KDE? - Kružberk 100, PSČ 747 86
GPS: 49.8419664N, 17.6783764E

Délka a trasa závodu

CCJ, CCW, CCM - délka trasy je 6,5 km a začíná mírným stoupáním po asfaltu a šotolině (pouze cca 10 %), následuje delší rovinka převážně přes louky. Přibližně v polovině trasy vás čeká seběh po lesním singletracku. Do cíle doběhnete mírně zvlněným terénem opět po loukách.

Děti - běží 1 kolečko po trávě o délce 300 m, vyznačené páskou v areálu školy.

Mladší žáci - běží 2 kolečka, celkem 600 m.

Starší žáci - převážně rovinatý terén v blízkosti školy, 95 % po trávě. Délka 1200 m.

Kategorie účastníků

DĚTSKÉ ZÁVODY

 • Děti 3 - 6 let (300 m) - mohou běžet s plyšovým pejskem
 • Mladší žáci 7 - 10 let (600 m)
 • Starší žáci 11 - 14 let (1200 m)

JUNIOŘI

 • CCJ Junioři 15 - 17 let

OSTATNÍ

 • CCW ŽENY se psy nad 25 kg
 • CCM MUŽI se psy nad 25 kg
 • CCW ŽENY se psy 15 - 24,9 kg
 • CCM MUŽI se psy 15 - 24,9 kg
 • CCW ŽENY se psy do 14,9 kg
 • CCM MUŽI se psy do 14,9 kg


 • Bez psa (s nárokem na finisherskou medaili, bez umístění)

Intervaly a časy startu

Start první kategorie dětský závodů bude v 10:00, juniorů ve 14:00 hodin a dále vždy dle rozpisu níže. Přesný čas startu u dalších kategorií doplníme po uzavření registrací.

Startovní intervaly mezi jednotlivými závodníky budou stanoveny na 30 sekund (ještě se může změnit).

8:30 - 9:30 h PREZENCE DĚTSKÉ ZÁVODY + NOVÉ REGISTRACE 

10:00 hodin START: DĚTSKÉ ZÁVODY

 • DĚTI 3 - 6 LET
 • MLADŠÍ ŽÁCI 7 - 10 LET
 • STARŠÍ ŽÁCI 11 - 14 LET

12:00 hodin VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH ZÁVODŮ

12:30 - 13:30 h PREZENCE JUNIOŘI A OSTATNÍ

14:00 hodin START: JUNIOŘI A OSTATNÍ

 • CCJ JUNIOŘI
 • CCW ŽENY se psy nad 25 kg
 • CCM MUŽI se psy nad 25 kg
 • CCW ŽENY se psy 15 - 24,9 kg
 • CCM MUŽI se psy 15 - 24,9 kg
 • CCW ŽENY se psy do 14,9 kg
 • CCM MUŽI se psy do 14,9 kg
 • bez psa (hromadný start)

17:30 hodin VYHLÁŠENÍ A UKONČENÍ AKCE

Registrace, uzávěrka a startovné


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25.10.2023 ve 23:59h

Přihlášení na místě bude možné pouze v době ranní prezence do 9:30 hodin.

STARTOVNÉ (viz níže + QR kódy)

CCW, CCM: 550,- Kč

CCJ: 400,- Kč

Děti, mladší žáci, starší žáci: 200,- Kč

Bez psa: 400,- (s nárokem na finisherskou medaili, bez umístění)

Startovné na místě (pouze do 9:30 h): + 200,- Kč příplatek za zápisné.

 • Startovné je nevratné.
 • Do 25.10.2023 je možné jej převést na jiného závodníka.
 • Startovné je splatné výhradně převodem na účet.
 • Číslo účtu: 2008613038/3030
 • Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené v registraci

Co zahrnuje startovné?

 • startovní číslo
 • finisherská medaile a pamětní diplom
 • polévka dle výběru po závodě pro kat. CCJ, CCW, CCM
 • fotografie z trati
 • doprovodný program (táborák)
 • parkování zdarma
 • zázemí v prostoru startu/cíle (toaleta, voda)
 • dárky od partnerů

Veterinární podmínky

Věk psa musí být v den závodu minimálně 12 měsíců.

Psi musí být označeni čipem a klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata s očkováním proti vzteklině (bude kontrolováno při přejímce).

Psi ze členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Povinná výstroj

 • Každý závodník obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí mít po celou dobu závodu připnuto na viditelném místě na hrudi.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji. Po celou dobu musí být spojen s opaskem či sedákem běžce pomocí amortizačního vodítka.
 • Psi budou vybaveni také obojkem pro případ problémů s postrojem, obojek nesmí být plně stahovací, ostnatý ani elektrický.
 • Závodník nesmí mít boty s hroty.
 • Závodník musí mít funkční čelovou baterku a alespoň jeden reflexní prvek.

Značení závodu

Trasa bude značená šipkami, páskou a samotnými pořadateli, kteří budou na trati přítomni. Podrobnosti značení budou vysvětleny při prezenci.

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Závodníci kategorie DĚTI a MLADŠÍ ŽÁCI startují s osobou starší 18 let a souhlasem zákonného zástupce.
 • Závodníci kategorie STARŠÍ ŽÁCI startují se souhlasem zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která jej doprovodí do zázemí závodu a má za něj plnou zodpovědnost.
 • Závodníci kategorie CCJ startují se souhlasem zákonného zástupce.
 • Věk psa musí být v den závodu minimálně 18 měsíců.
 • Váhová kategorie psa: Pes do 14,9 kg, pes 15 kg až 24,9 kg, pes nad 25 kg.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převážit psa na elektronické váze. Odmítnutí znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • U přejímky bude přítomen veterinární dozor závodu, který bude kontrolovat očkovací průkaz psa, tlapky psa a celkový zdravotní stav psa. Ověří také čip psa, to že má platná veškerá očkování vyžadována právními předpisy, váhu psa a u zahraničních závodníků také platný pas zvířete v zájmovém chovu (Europas). Může probíhat i kontrola Krajské veterinární správy. Ze závodu budou vyloučeni psi vykazující jakékoliv známky nemoci či zranění (například kašlající či kulhající psi atd.), březí či kojící feny.
 • Neumožníme start v případě, že má pes před závodem viditelně poraněné polštářky (sedřené, krvavé apod.), v případě příznaku onemocnění psa (např. respirační či pohybové) nebo v případě že pes bude vykazovat přílišné známky vyčerpání či únavy.
 • Diskvalifikace v cíli v případě, že má pes po doběhnutí do cíle viditelně poraněné polštářky (sedřené, krvavé apod.) a nebude mít nasazené boty pro psy, v případě příznaku onemocnění psa (např. respirační či pohybové), v případě že pes bude vykazovat přílišné známky vyčerpání či únavy. Nelze vyloučit i jiná kritéria posouzení, zda je pes způsobilý se závodu zúčastnit (bude upřesněno při prezenci – konkrétně při veterinární přejímce). O případném zákazu startu či diskvalifikaci rozhoduje veterinární dozor.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji. Po celou dobu závodu musí být spojen s opaskem či sedákem běžce pomocí odpruženého vodítka. Nejlépe bude vybaven také obojkem pro případ problémů s postrojem, obojek nesmí být plně stahovací, ostnatý ani elektrický.
 • Pes musí být v areálu po celou dobu na vodítku, není možné mít psa tzv. "na volno".
 • Jeden závodník může závod běžet s více starty, pro každý start však musí být přihlášen jiný pes. Jeden pes může v závodě startovat pouze jednou (s výjimkou dětských tratí 300, 600, 1200 m).
 • Minimální počet závodníků v každé kategorii je 5. V případě nenaplnění této kapacity, se daná kategorie slučuje s vyšší váhovou kategorií stejného pohlaví. Dětských závodů a CCJ se toto pravidlo netýká.
 • Ve startovní zóně je povolen vodič, který závodníkovi drží psa před startem.
 • Rozsah a způsob jiné pomoci ve startovní zóně určuje ředitel závodu v den závodu.
 • Závodníci jsou povinni v celém areálu závodu a v bezprostředním okolí uklízet exkrementy po svých psech, nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu.
 • Závodu se nesmí účastnit březí a kojící feny, ani psi s kupírovanýma ušima.
 • Závodník nesmí běžet před psem.
 • Tažení či jakékoliv jiné nucení psa pokračovat vpřed je striktně zakázáno.
 • Pes musí do cíle doběhnout před závodníkem.
 • Každý závodník musí umožnit předbíhání, a pokud sám předbíhá, musí to hlásit předem předbíhanému.
 • Jakákoliv agrese (nejen) psů na trati bude trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku.
 • Pravidla závodu jsou k dispozici také v zázemí závodu.
 • Závodník nesmí startovat se sluchátky na/v uších.
 • Pokud pes neprojde úspěšně veterinární přejímkou při prezenci na startu nebo kontrolou v cíli, tak si pořadatel vyhradil právo nepustit na start nebo zastavit v závodě, či diskvalifikovat po závodě každého takového účastníka. Dále také může být diskvalifikován závodník, pokud bude On či Pes vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.
 • Pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků, musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po doběhnutí do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 • Účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení.
 • Vedení akce se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.
 • Každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Účastník je také diskvalifikován pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
 • Rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s propozicemi, pravidly závodu a s prohlášením účastníka závodu.

VARIABILNÍ SYMBOL: VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO UVEDENÉ V REGISTRACI