PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kružberský Tesák je několikadenní pejskařská akce pro všechny psy s PP, bez PP a voříšky. Jako první se konají dogtrekkingové závody a závěr víkendu je věnován pejskiádě. Během všech dnů soutěžící získávají body podle bodovací tabulky za účast, umístění nebo provedení jednotlivých disciplín.

Hlavní disciplíny (povinné)
LONG/DOGMARATON/SHORT/MINI nebo BABY TREK + PEJSKIÁDA (POSOUZENÍ)

Doprovodné disciplíny (nepovinné)
NOČNÍ BOJOVKA, SOUTĚŽE: DÍTĚ & PES, PSÍ KUSY, MAŠKARÁDA, OPIČÍ DRÁHA, KVÍZ

Hlasovací disciplína (povinná - nelze hlasovat pro vlastního psa)
TESÁK SYMPAŤÁK

Od 2. ročníku se připočítávají také body za účast v canicrossovém závodě DUŠINKOVÝ TESÁK z podzimu předešlého roku.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ PUTOVNÍHO POHÁRU A TITULU KRUŽBERSKÝ TESÁK

 1. Účast a získání minimálního počtu bodů z obou hlavních disciplín. Součet minimálního počtu bodů musí být 80 a více. Doprovodné disciplíny nejsou povinné.
 2. Nebude-li žádný účastník startovat v obou hlavních disciplínách, vyhrazuje si pořadatel právo, za předvedení mimořádných výkonů a kvalit, vyhlásit vítěze Kružberského Tesáka na základě nejvyššího počtu bodů získaných pouze z jednoho dne. Vyhlášení však není nárokové a je na zvážení pořadatele, zda titul udělí či nikoli.
 3. Získání největšího počtu bodů po kompletním sečtení výsledků včetně ukončeného hlasování o Tesáka Sympaťáka.
 4. Účastník nesmí být v průběhu akce diskvalifikován.
 5. Osobní přítomnost na nedělním vyhlášení. (Po předchozí dohodě s pořadateli je možné zastoupení pověřené osoby.)
 6. Souhlas s podmínkami pro výherce putovního poháru.

PODMÍNKY PRO VÝHERCE PUTOVNÍHO POHÁRU

 • Putovní Pohár je majetkem pořadatelů akce Kružberský Tesák, kteří jej pořídili na své finanční náklady.
 • Putovní Pohár je propůjčován výherci na dobu jednoho roku.
 • Výherce, který ho získá, je povinen ho řádně opatrovat a v nepoškozeném stavu jej pořadateli ve stanoveném termínu vrátit.
 • Termín vrácení je 30. červen následujícího roku, ve kterém pohár získal. Pohár lze vrátit osobně nebo jej na své náklady odeslat na adresu: Kružberk 69, PSČ 747 86.
 • Na památku bude pořadateli na pohár přidán štítek se jménem výherce a výherci bude po vrácení poháru odeslána upomínková plaketa.
 • V případě, že totožný výherce získá titul Kružberský Tesák a putovní pohár dvakrát po sobě, zůstává mu natrvalo.